Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Otevřený dopis zastupitelům – Poslední šance, jak zachránit dotaci na projekt GreenNet

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti se zítřejším jednáním zastupitelstva města Liberce, na kterém pověříte svého zástupce k účasti na další valné hromadě společnosti Teplárna Liberec. Oslovujeme Vás opět mimořádnou formou otevřeného dopisu, protože způsob jednání zástupců města na valných hromadách naší společnosti může vést ke vzniku nevratných finančních ztrát pro naši společnost.

Proto na Vás a Vaše kolegy apelujeme, aby zvolený zástupce na valnou hromadu naší společnosti byl zastupitelstvem pověřen hlasovat pro schválení podnikatelské koncepce naší společnosti, konkrétně pro realizaci projektu GreenNet. Připomínáme, že zástupci města bez řádného odůvodnění neschválili projekt GreenNet na valných hromadách 14. listopadu 2016, 19. prosince 2016 a 6. ledna 2017 a ne vždy hlasovali tak, jak na jednání zastupitelstva deklarovali.

Valná hromada naší společnosti, na kterou budete delegovat svého zástupce, se bude konat 6. února. Schválení podnikatelské koncepce, resp. projektu GreenNet, valnou hromadou je základní podmínkou toho, abychom mohli vypsat veřejnou zakázku na dodavatele stavby. Předpokládanou dotaci ve výši 70 miliónů korun může Teplárna Liberec čerpat jen v případě, že stihne letošní stavební sezónu. Posledním termínem pro vypsání veřejné zakázky je 10. únor.

Na jednání se zástupci města v čele s panem náměstkem Korytářem, které se uskutečnilo 19. ledna, nám nebyla předložena žádná propracovaná alternativní koncepce rozvoje Teplárny Liberec. Zástupci města pouze konstatovali, že preferují modernizaci dvou větví parovodů současně, namísto modernizace jedné větve, se kterou počítá projekt GreenNet.

Je nicméně zjevné, že modernizace první větve parovodů bude součástí každé smysluplné koncepce rozvoje Teplárny Liberec a pochopitelně i koncepce modernizace systému dálkového vytápění v Liberci. Proto nerozumíme tomu, proč město projekt GreenNet blokuje, když vedení města deklaruje souhlas s rekonstrukcí této větve. Postupem zástupců města na valných hromadách Teplárny Liberec hrozí přímá ztráta 70 milionů korun na investiční akci, na jejíž smysluplnosti se shodují oba akcionáři.

Po zahájení realizace projektu GreenNet jsme připraveni jednat o dalších krocích v modernizaci systému dálkového vytápění s vedením města a se všemi zastupitelskými kluby. Jsme otevřeni každé další modernizaci, která bude přínosná a pro kterou bude Teplárna Liberec schopna zajistit financování.

Schválení podnikatelské koncepce je základním, nikoliv však jediným předpokladem pro realizaci projektu GreenNet. Pro finální získání dotace a pro zahájení projektu je zásadní také splnění smlouvy mezi Teplárnou Liberec a městem Libercem. Bez tohoto kroku se Teplárna Liberec dostane v tomto roce do významné ztráty minimálně 30 milionů korun. A rovněž výhled do dalších let není bez splnění výše uvedené smlouvy takový, aby umožnil Teplárně Liberec získat na financování projektu GreenNet nezbytnou půjčku od banky. Tím pádem nebude společnost moci ani čerpat výše zmíněnou sedmdesátimiliónovou dotaci. Celkový rozpočet projektu GreenNet činí 320 miliónů korun.

Splnění závazků města Liberce z této smlouvy se domáháme žalobou, kterou jsme podali 6. ledna. O situaci, která nás vedla k podání žaloby, jsme Vás a Vaše kolegy v zastupitelstvu informovali otevřeným dopisem 8. prosince loňského roku. Uvedená fakta a argumenty nás opravňují k rozhodnutí i nadále vymáhat všechny ztráty, které nám neplnění smlouvy ze strany města přinese.

K jednání se zástupci města, které bylo nově zahájeno schůzkou 19. ledna, přistupujeme otevřeně a jsme připraveni odpovědět na relevantní dotazy a splnit relevantní požadavky.

Dovolte nám na závěr zopakovat, že schválení podnikatelské koncepce představuje základ pro rozvoj a modernizaci centrálního zásobování teplem v Liberci a eliminuje bezprostřední hrozbu finančních ztrát pro Teplárnu Liberec a potažmo i pro její akcionáře. Vzhledem k této komplexnosti a odpovědnosti zastupitelstva za delegaci zástupce města na valnou hromadu společnosti jsme toho názoru, že vyřešení stávající situace není pouze odpovědnost vedení města, ale všech jeho zastupitelů.

 

V Liberci 25. ledna 2017

 

Ing. Jaroslav Pantůček, v. r.                                 Petr Heincl, v. r.
místopředseda představenstva                            člen představenstva

                                                                                                            

Na vědomí:     zastupitelé statutárního města Liberec, média

Klíčové kontakty

Dispečink nonstop
    482 711 515, 606 778 914

 

Faktury, zálohy, inkaso
   485 386 308

Odstávka

Ve čtvrtek 13. prosince od 8 do cca 12 hodin bude kvůli výměně ventilů na potrubí s teplou vodou omezena dodávek teplé vody v oblasti Broumovské. Opravu se budeme snažit uskutečnit co nejdříve, aby došlo k co nejkratšímu omezení dodávek. Ostatní zákazníci dostávají tepelnou energii  tak, jak jsou zvyklí. Pro aktuální informace o vašem odběrném místě volejte dispečink.

 

Jak se k nám dostanete?

imgMap_tlib

Přihlášení k odběru novinek

Chcete dostávat informace z naší společnosti?
 


Souhlasím pro tyto účely se zpracováním osobních údajů, jak je uvedeno v Zásadách zpracování osobních údajů.

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.