Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Proč si vybrat teplo od Teplárny Liberec?


Je pohodlné a komfortní

Dodávka tepla (dálkové vytápění) je komplexní službou. Jedinou starostí konečného spotřebitele je regulace vytápění pomocí termoregulačního ventilu na radiátoru. Nevyžaduje investice do vlastní kotelny nebo kotle, náklady revizí a údržby. V případě jakýchkoliv komplikací jsou Vám naši pracovníci k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Je bezpečné

Teplo se vyrábí mimo místo spotřeby v centrálních zdrojích tepla (CZT) a k odběratelům míří sítí desítek kilometrů parního a teplovodního potrubí. K zákazníkovi se  tepelná energie dostává prostřednictvím tepelných výměníků buď přímo v objektu spotřeby (objektové předávací stanice), nebo z výměníkové stanice. Nehrozí tak nebezpečí výbuchu, požáru či úniku jedovatých spalin.

Je ekologické

Teplo se vyrábí v centrálních zdrojích na zemní plyn splňujících přísné emisní limity. Více než polovina tepla vzniká energetickým využitím odpadů v přilehlém zařízení TERMIZO. Emise z výroby elektřiny a tepla jsou rozptylovány v takových výškách, že nemají bezprostřední dopad na místní emisní situaci.

 

Pro bližší informace o připojení Vašeho objektu k centrálnímu zásobování teplem kontaktujte Jiřinu Svobodovou (725 522 026, zc.vv1653055925m@avo1653055925dobov1653055925s.ani1653055925rij1653055925).

Odstávka

Vážení odběratelé, 

v současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst dle smluvních podmínek.